Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết

Bạn đang xem: Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết tại thtiencuong.edu.vn
 1. Quốc hiệu và tiêu ngữ
 2. Địa điểm và ngày tháng soạn thảo báo cáo.
 3. Tên công ty/tổ chức.
 4. Tên phòng ban/tổ/người làm báo cáo.
 5. Tên  báo cáo
 6. Những hạng mục, công việc đã triển khai
 7. Chi tiết kết quả đạt được của các việc quan trọng trong năm.
 8. Nhận xét, đánh giá cá nhân/phòng ban cùng với các giải pháp đề xuất để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại.
 9. Chữ ký và họ tên người gửi văn bản: người đứng đầu ký tên và đóng dấu vào báo cáo.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bạn có thể tham khảo các tin đăng dưới đây:

IV. Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết

Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết
Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết (Ảnh: Sưu tầm)

Bất kể báo cáo tổng kết cuối năm được lập vì khía cạnh vận hành nào của doanh nghiệp thì cũng cần bao gồm ba phần cơ bản dưới đây:

1. Phần mở đầu báo cáo

Giống như các văn bản hành chính khác, phần mở đầu của báo cáo tổng kết cuối năm cần bao gồm các thông tin:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ (GHI IN HOA)
 • Thời gian và địa điểm làm báo cáo
 • Tên công ty, phòng ban, hoặc chi nhánh lập báo cáo.
 • Tên báo cáo (GHI IN HOA)

2. Phần nội dung báo cáo

Nội dung của báo cáo tổng kết cuối năm thường được chia thành 2 phần chính. Một là, tổng kết tình hình hoạt động trong năm cũ. Hai là, đánh giá và đề xuất phương án phát triển doanh nghiệp trong năm tới. Cụ thể thông tin từng phần như sau:

 • Phần 1: Tổng kết tình hình hoạt động trong năm cũ
Nội dung  Chi tiết 
Những hạng mục đã triển khai

Tất cả những thông tin liên quan đến các công việc đã làm trong năm vừa qua. Cách tốt nhất là làm bảng số liệu thống kê về số lượng dự án, chi phí đầu tư, lợi nhuận thu được,…

Những thành tựu đạt được

Hãy tôn vinh những thành công mà các phòng ban và cá nhân đã đạt được. Bao gồm các nhiệm vụ đã hoàn thành, công việc nào thực hiện với mức độ xuất sắc, quá trình thực hiện công việc đó như thế nào,…

Hạn chế cần khắc phục Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì bản báo cáo cũng cần làm rõ những hạn chế, tồn đọng trong năm. Như những công việc nào chưa hoàn thành, hoàn thành nhưng chưa đạt kết quả tốt,…
Nhận xét, đánh giá

Đưa ra nhận xét tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp một cách công bằng, để ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức, đồng thời phê phán một cách nghiêm khắc những trường hợp chưa đạt hiệu quả.

 • Phần 2: Đánh giá và đề xuất phương án phát triển doanh nghiệp trong năm tới

Sau khi tổng kết tất cả các công việc đã thực hiện trong năm, cần đưa ra các đề xuất về phương hướng và nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Dựa trên dữ liệu hiện có và khả năng của đội ngũ nhân sự, người viết báo cáo tổng kết sẽ xây dựng một chiến lược hoạt động phù hợp, tương thích với tinh thần đổi mới và phát triển của doanh nghiệp, nhằm tạo điểm bứt phá trong mọi hoạt động trong năm tiếp theo.

3. Phần tổng kết và đề ra phương hướng phát triển trong năm mới

Phần kết luận của báo cáo tổng kết cuối năm nên viết ngắn gọn, súc tích. Tập trung vào phần tổng kết chung về tình hình hoạt động các hạng mục KPI của từng phòng ban cùng với phương hướng phát triển. Cuối báo cáo, cần được đóng dấu và chữ ký xác nhận của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết báo cáo thu hoạch chuẩn 2024

Xem thêm  Xem ngày tốt, xấu cưới hỏi, khai trương

Viết một bình luận