Chọn ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2024: Vợ chồng hạnh phúc

Bạn đang xem: Chọn ngày tốt cưới hỏi tháng 6 năm 2024: Vợ chồng hạnh phúc tại thtiencuong.edu.vn
Ngày dương Ngày âm Nội dung chi tiết 04/06/2024 (Thứ 3) 28/04/2024
 • Nhằm ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn
 • Kim đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Nguyệt Ân, Dịch Mã, Thiên Thương, Bảo Quang, Tứ Tương, Thiên Hậu, Kim Đường
 • Sao xấu: Đại Hao, Trùng Nhật, Nguyệt Phá, Vãng Vong
 • Sao Nhị Thập: Trực – Phá

↪ Đánh giá: Ngày xấu

05/06/2024 (Thứ 4) 29/04/2024
 • Nhằm ngày Canh Tý, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn
 • Bạch hổ hắc đạo
 • Giờ hắc đạo: Dần (3h00 – 4h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Lục Nghi, Kim Quỹ, Giải Thần, Minh Phệ
 • Sao xấu: Nguyệt Phá, Tai Sát, Yếm Đối, Ngũ Hư, Đại Hao, Thiên Hoả, Chiêu Dao
 • Sao Nhị Thập: Trực – Phá

↪ Đánh giá: Ngày xấu

06/06/2024 (Thứ 5) 01/05/2024
 • Nhằm ngày Tân Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Kim đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Thánh Tâm, Âm Đức, Bảo Quang
 • Sao xấu: Tứ Kích, Nguyệt Hại, Nguyệt Hư, Tứ Sát
 • Sao Nhị Thập: Trực – Nguy

↪ Đánh giá: Ngày xấu

08/06/2024 (Thứ 7) 03/05/2024
 • Nhằm ngày Quý Mão, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Mẫu Thương, Ngũ Hợp, Tục Thế, Ngọc Đường
 • Sao xấu: Hà Khôi, Hàm Trì, Cửu Tiêu, Vãng Vong, Đại Bại, Cửu Khảm, Huyết Kỵ
 • Sao Nhị Thập: Trực – Thu

↪ Đánh giá: Ngày xấu

10/06/2024 (Thứ 2) 05/05/2024
 • Nhằm ngày Ất Tỵ, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Nguyên vũ hắc đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt:
 • Sao xấu:
 • Sao Nhị Thập: Trực – Bế

↪ Đánh giá: Ngày xấu

11/06/2024 (Thứ 3) 06/05/2024
 • Nhằm ngày Bính Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Dần (3h00 – 4h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Nguyệt Đức, Quan Nhật, Tư Mệnh, Dương Đức, Kim Đường, Minh Phệ
 • Sao xấu: Nguyệt Kiến, Thổ Phủ, Nguyệt Yếm, Thổ Phù, Tiểu Thời, Nguyệt Hình, Địa Hoả, Đại Hội
 • Sao Nhị Thập: Trực – Kiến

↪ Đánh giá: Ngày xấu

14/06/2024 (Thứ 6) 09/05/2024
 • Nhằm ngày Kỷ Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Minh đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Dân Nhật, Trừ Thần, Minh Phệ, Tứ Tương, Kính An, Minh Đường
 • Sao xấu: Thiên Canh, Thiên Lại, Thiên Tặc, Tử Thần, Trí Tử
 • Sao Nhị Thập: Trực – Bình

↪ Đánh giá: Ngày xấu

16/06/2024 (Chủ Nhật) 11/05/2024
 • Nhằm ngày Tân Hợi, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Chu tước hắc đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Ngũ Phú, Thiên Ân, Phúc Sinh
 • Sao xấu: Kiếp Sát, Trùng Nhật, Tiểu Hao, Chu Tước
 • Sao Nhị Thập: Trực – Chấp

↪ Đánh giá: Ngày xấu

18/06/2024 (Thứ 3) 13/05/2024
 • Nhằm ngày Quý Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Kim đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Thánh Tâm, Âm Đức, Bảo Quang
 • Sao xấu: Nguyệt Sát, Nguyệt Hại, Bát Chuyên, Nguyệt Hư, Tứ Kích
 • Sao Nhị Thập: Trực – Nguy

↪ Đánh giá: Ngày xấu

19/06/2024 (Thứ 4) 14/05/2024
 • Nhằm ngày Giáp Dần, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Bạch hổ hắc đạo
 • Giờ hắc đạo: Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Mẫu Thương, Thiên Mã, Thiên Y, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Ngũ Hợp
 • Sao xấu: Quy Kỵ, Đại Sát, Bạch Hổ
 • Sao Nhị Thập: Trực – Thành

↪ Đánh giá: Ngày xấu

20/06/2024 (Thứ 5) 15/05/2024
 • Nhằm ngày Ất Mão, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Mẫu Thương, Ngũ Hợp, Minh Phệ, Tục Thế, Ngọc Đường
 • Sao xấu: Hà Khôi, Đại Bại, Tứ Hao, Cửu Tiêu, Vãng Vong, Đại Thời, Hàm Trì, Cửu Khảm, Huyết Kỵ
 • Sao Nhị Thập: Trực – Thu

↪ Đánh giá: Ngày xấu

22/06/2024 (Thứ 7) 17/05/2024
 • Nhằm ngày Đinh Tỵ, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Nguyên vũ hắc đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Ngọc Vũ, Vương Nhật
 • Sao xấu: Du Hoạ, Phục Nhật, Nguyên Vũ, Huyết Chi, Trùng Nhật
 • Sao Nhị Thập: Trực – Bế

↪ Đánh giá: Ngày xấu

24/06/2024 (Thứ 2) 19/05/2024
 • Nhằm ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Câu trần hắc đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Tứ Tương, Cát Kỳ, Thủ Nhật, Lục Hợp
 • Sao xấu: Câu Trần, Bát Chuyên
 • Sao Nhị Thập: Trực – Trừ

↪ Đánh giá: Ngày xấu

25/06/2024 (Thứ 3) 20/05/2024
 • Nhằm ngày Canh Thân, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Thanh long hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Tương Nhật, Thiên Hậu, Phúc Đức, Thanh Long, Dịch Mã, Thiên Vu, Trừ Thần, Minh Phệ
 • Sao xấu: Ngũ Ly, Ngũ Hư, Bát Chuyên
 • Sao Nhị Thập: Trực – Mãn

↪ Đánh giá: Ngày xấu

26/06/2024 (Thứ 4) 21/05/2024
 • Nhằm ngày Tân Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Minh đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Kính An, Minh Đường, Dân Nhật, Trừ Thần, Minh Phệ
 • Sao xấu: Thiên Canh, Thiên Lại, Thiên Tặc, Tử Thần, Trí Tử
 • Sao Nhị Thập: Trực – Bình

↪ Đánh giá: Ngày xấu

28/06/2024 (Thứ 6) 23/05/2024
 • Nhằm ngày Quý Hợi, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Chu tước hắc đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Ngũ Phú, Phúc Sinh, Bất Tương
 • Sao xấu: Kiếp Sát, Tứ Phế, Chu Tước, Trùng Nhật, Tiểu Hao
 • Sao Nhị Thập: Trực – Chấp

↪ Đánh giá: Ngày xấu

30/06/2024 (Chủ nhật) 25/05/2024
 • Nhằm ngày Ất Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn
 • Kim đường hoàng đạo
 • Giờ hắc đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Thánh Tâm, Âm Đức, Bảo Quang
 • Sao xấu: Nguyệt Sát, Nguyệt Hại, Nguyệt Hư, Tứ Kích
 • Sao Nhị Thập: Trực – Nguy

↪ Đánh giá: Ngày xấu

Xem thêm  Xem tuổi Kỷ Tỵ xây nhà năm 2024

Viết một bình luận