Học Nghĩa vụ Công an ra làm gì? Có trở thành công an hay không?

Bạn đang xem: Học Nghĩa vụ Công an ra làm gì? Có trở thành công an hay không? tại thtiencuong.edu.vn

Hiện nay, nhiều gia đình và các bạn trẻ chưa thực sự hiểu và phân biệt rõ giữa Nghĩa vụ Công An và Nghĩa vụ quân sự, vẫn còn nhiều thắc mắc xoay quanh việc Học Nghĩa vụ Công an ra làm gì? Có thể trở thành công an hay không? thtiencuong.edu.vn sẽ giải đáp những thắc mắc cơ bản của bạn ngay trong bài viết dưới đây!

Học Nghĩa vụ Công an ra làm gì? Có trở thành công an hay không?
Học Nghĩa vụ Công an ra làm gì? Có trở thành công an hay không? (Ảnh: Sưu tầm)

1. Thế nào là Nghĩa vụ Công An?

Để trả lời cho câu hỏi học Nghĩa vụ Công an ra làm gì? thì trước tiên chúng ta cần hiểu được định nghĩa “Thế nào Nghĩa vụ Công An?”

Nghĩa vụ Công an được nêu rõ trong quy định tại Điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau: “Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân.”

Nói cách khác, Nghĩa vụ công an là việc công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Điểm khác nhau cơ bản giữa Nghĩa vụ Công an và Nghĩa vụ quân sự là ở nơi thực hiện nghĩa vụ: 

 • Nghĩa vụ công an phục vụ trong lực lượng Vũ trang nhân dân
 • Nghĩa vụ quân sự phục vụ trong Quân đội nhân dân
Thế nào là Nghĩa vụ Công An? Học nghĩa vụ công an ra làm gì?
Thế nào là Nghĩa vụ Công An? Học nghĩa vụ công an ra làm gì? (Ảnh: Sưu tầm)

2. Điều kiện tham gia Nghĩa vụ Công an 2024

Đối với công dân nam Đối với công dân nữ:
+ Trong độ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

+ Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.

+ Tự nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND).

+ Trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

+ Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.

+ Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND.

+ CAND có nhu cầu tuyển chọn.

Lưu ý: Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

Điều kiện tham gia Nghĩa vụ Công an 2024
Điều kiện tham gia Nghĩa vụ Công an 2024 (Ảnh: Sưu tầm)

Xem thêm: Ngành Công An Nữ Và Các Tiêu Chuẩn Thi Tuyển

Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 Luật Công an nhân dân 2018:

 • Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ, có nguyện vọng và năng khiếu phù hợp với công tác công an thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
 • Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Có lý lịch rõ ràng.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
 • Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
 • Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
 • Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Như vậy, công dân để được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 2024 phải đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên như: Có lý lịch rõ ràng, thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Tuy nhiên, các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Ảnh: Sưu tầm)
Tham khảo một vài tin tuyển dụng việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh

3. Thời gian thực hiện Nghĩa vụ Công An kéo dài bao lâu?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.”

Theo điều 4, Nghị định 70/2019/NĐ-Cp thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được quy định như sau: “Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân. Trong trường hợp không giao nhận tập trung thì sẽ tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân” 

Kết luận: Vậy theo quy định trên, thời gian thực hiện nghĩa vụ Công an năm 2024 kéo dài 24 tháng tính từ ngày giao nhận công dân, không tính thời gian đào ngũ/thời gian chấp hành hình phạt tù. Tuy nhiên, có thể kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong những trường hợp cụ thể được đề cập trong quy định trên.

Thời gian thực hiện Nghĩa vụ Công An kéo dài bao lâu?
Thời gian thực hiện Nghĩa vụ Công An kéo dài bao lâu? (Ảnh: Sưu tầm)

4. Học nghĩa vụ Công An ra làm gì? Có làm được Công an không?

4.1. Nữ học nghĩa vụ Công an ra làm gì?

Khi hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ xuất ngũ về địa phương thì công dân nữ học nghĩa vụ Công an ra làm gì?

 • Trường hợp công dân có đủ tiêu chuẩn; đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân; nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp; việc xét tuyển đảm bảo công khai; dân chủ; minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.
 • Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ; trợ cấp đào tạo sơ cấp nghề, trợ cấp tạo việc làm; được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức, được hưởng chế độ chính sách khác theo quy định.
 • Trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó.

4.2. Nam học nghĩa vụ công an ra làm gì?

Hiện nay, có 2 cách để những người đi nghĩa vụ công an được vào biên chế. Nội dung được quy định trong Điều 9, Nghị định 70/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

 • Hạ sĩ quan; chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi); kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên; bảo đảm các tiêu chuẩn; điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét; dự tuyển vào các học viện; trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân; tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan; hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
 • Hạ sĩ quan; chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại trường hợp trên; hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân; nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Kết luận: Học nghĩa vụ công an ra làm gì? Có được làm công an không? Câu trả lời là Có. Có 2 cách những người đi nghĩa vụ công an được vào biên chế:

– Xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân

– Xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

Học nghĩa vụ Công An ra làm gì? Quy định đối với nam và nữ
Học nghĩa vụ Công An ra làm gì? Quy định đối với nam và nữ (Ảnh: Sưu tầm)

Xem thêm: Ngành công an thi khối nào? Những câu hỏi thường gặp khi thi vào ngành Công an?

5. Đi Nghĩa vụ Công an có được hưởng lương không? Mức lương là bao nhiêu?

– Theo điều 8 nghị định 70/2019/NĐ-CP có quy định về chính sách, chế độ đối với công an nhân dân có thời gian phục vụ tại ngũ hoặc khi xuất ngũ được hưởng như theo quy định của điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

– Theo đó, quy định cụ thể tại điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

+ Đối với chiến sĩ được hưởng các phụ cấp về chế độ phụ cấp, bậc hàm cùng với chính sách chế độ khác như mức về phụ cấp bậc hàm tương ứng: (quy định tại bảng 4 phụ lục 1 thông tư 79/2019/TT-BQP áp dụng từ 25 tháng 7 năm 2019)

Mức phụ cấp hàng tháng = Mức lương cơ sở X hệ số

Mà hiện tại, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.800.000 đồng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP) 

Xem thêm: Mức lương cơ sở 2023 – Quy định tăng 20,8% từ ngày 01/7/2023

Cấp bậc Hệ số Mức phụ cấp hàng tháng
Thượng sĩ 0,7 1.260.000 đồng
Trung sĩ 0,6 1.080.000 đồng
Hạ sĩ 0,5 900.000 đồng
Binh nhất 0,45 810.000 đồng
Binh nhì 0,4 720.000 đồng

+ Đối với chiến sĩ công an mà phục vụ tại ngũ từ tháng 25 trở đi thì hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng về chế độ phụ cấp thêm là 250% phụ cấp quân hàm mà chiến sĩ đó được hưởng.

Theo đó mức lương hưởng của tháng 25 trở đi = mức phụ cấp hàng tháng + mức phụ cấp hàng tháng x 250%.

+ Ngoài chế độ lương nêu trên thì chiến sĩ còn được hưởng các chế độ về nghỉ phép. Nếu công tác từ tháng thứ 13 thì sẽ được nghỉ là 10 ngày phép, trường hợp mà không nghỉ phép sẽ được thanh toán tiền nghỉ phép và tiền ăn trong thời gian đó.

Đi Nghĩa vụ Công an có được hưởng lương không? Mức lương là bao nhiêu?
Đi Nghĩa vụ Công an có được hưởng lương không? Mức lương là bao nhiêu? (Ảnh: Sưu tầm)

Xem thêm: Sĩ quan là gì? Phân biệt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp khác nhau như thế nào?

Bài viết trên, thtiencuong.edu.vn đã giải đáp những thắc mắc cơ bản xoay quanh câu hỏi “Học nghĩa vụ công an ra làm gì? Có trở thành công an hay không?”. Hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Nghĩa vụ công an và những tiêu chuẩn, chính sách của nhà nước đối với người thực hiện nghĩa vụ công an. Dù bạn thực hiện Nghĩa vụ Công an hay Nghĩa vụ quân sự thì đó luôn là một điều vô cùng thiêng liêng và cao quý.

Nếu bạn quan tâm nhiều đến những tin tức nóng hổi xoay quanh nhà đất, việc làm, kinh nghiệm học tập, phong thủy,… Đừng quên theo dõi ngay website thtiencuong.edu.vn để cập nhật tin tức một cách nhanh chóng nhé!

Xem thêm

Xem thêm  Hướng dẫn chi tiết cách gửi hàng qua bưu điện cho người mới

Viết một bình luận