Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết và mức lương mới nhất 2023

Bạn đang xem: Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết và mức lương mới nhất 2023 tại thtiencuong.edu.vn

Kế toán nội bộ là một vị trí vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp. Nếu bạn đang muốn ứng tuyển vào vị trí này, bạn cần nắm rõ bản mô tả công việc kế toán nội bộ, mức thu nhập trung bình và có những yêu cầu gì? Cùng thtiencuong.edu.vn tìm hiểu chi tiết về công việc kế toán nội bộ trong bài viết dưới đây! 

Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết và mức lương mới nhất 2023
Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết và mức lương mới nhất 2023

1. Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ hay tên gọi khác là Kế toán quản trị (In House Accountant).

Kế toán nội bộ là vị trí thực hiện các công việc thu thập, ghi chép, lưu trữ, kiểm soát số liệu từ các hoạt động tài chính nội bộ của doanh nghiệp (bao gồm tất cả các phát sinh có chứng từ, không có chứng từ, hóa đơn).

Đồng thời, họ cũng là bộ phận tiến hành phân tích, thống kê dữ liệu, lập báo cáo tài chính nội bộ, nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, mức lợi nhuận hay thua lỗ thực tế như thế nào. 

Mô tả công việc kế toán nội bộ - Kế toán nội bộ là gì?
Kế toán nội bộ là gì? Bảng mô tả công việc kế toán nội bộ

Tuy nhiên, tùy vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp mà công việc của vị trí kế toán nội bộ cũng sẽ khác nhau. Công việc của một kế toán nội bộ khá đa dạng, thường phân chia thành các bộ phận nhỏ như sau: 

 • Kế toán thu chi
 • Kế toán kho
 • Kế toán tiền lương
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán công nợ
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán trưởng

Như vậy, kế toán nội bộ là một vị trí vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Đóng một vai trò quan trọng và đa nhiệm nên vị trí kế toán nội bộ cũng có những yêu cầu nhất định đối với nhân sự đảm nhận. Cùng tham khảo mô tả công việc kế toán nội bộ mới nhất trong phần tiếp theo để hiểu rõ hơn về công việc này nhé!

2. Mô tả công việc kế toán nội bộ mới nhất? 

Công việc hàng ngày của kế toán nội bộ chủ yếu là ghi chép số liệu, sổ sách, giấy tờ từ các hoạt động phát sinh thường ngày. Để dễ hình dùng hơn, thtiencuong.edu.vn đã tổng hợp bao quát mô tả công việc kế toán nội bộ thành các ý chính sau: 

 • Quản lý các tài khoản tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả,..
 • Phát hành, kiểm tra, rà soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng quy trình doanh nghiệp.
 • Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ theo quy định.
 • Lưu giữ, bảo mật các chứng từ nội bộ, giấy tờ doanh nghiệp một cách khoa học để dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi cần thiết.
 • Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu
 • Phối hợp thực hiện công việc với các kế toán nội bộ khác và các bộ phận liên quan
 • Nếu có các yêu cầu đột xuất, kế toán nội bộ cần phải lập các báo cáo đột xuất
 • Thống kê, phân tích chính xác số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp 
 • Lập các báo cáo tài chính mỗi cuối kỳ hoặc theo yêu cầu, xác định kết quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Mô tả công việc kế toán nội bộ - Đầu việc chung
Mô tả công việc kế toán nội bộ – Đầu việc chung

3. Phân loại chi tiết công việc của kế toán nội bộ

Các vị trí 

Kế toán nội bộ

Mô tả công việc kế toán nội bộ
Kế toán thu – chi  Vị trí này có vai trò đảm bảo việc quản lý quỹ tiền mặt hiệu quả, cập nhật các nguồn thu – chi, phần tồn quỹ tiền mặt và thực hiện báo cáo cho cấp trên. Căn cứ vào tình hình thu – chi thực tế của doanh nghiệp để:

 • Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi
 • Lập sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền
Kế toán kho  Quản lý tình hình xuất – nhập hàng hóa nhằm:

 • Lập các chứng từ xuất – nhập hàng hóa (2 chiều)
 • Lập sổ hoặc bảng biểu theo dõi, quản lý hàng hóa ra vào kho công ty
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ theo dõi, quản lý hàng, lập các báo cáo xuất, nhập hàng hóa và tồn kho sao cho khớp với số liệu thực tế
Kế toán ngân hàng  Là người lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền, ghi chép thông tin vào sổ kế toán. Có trách nhiệm theo dõi và quản lý nguồn tiền tại ngân hàng của công ty.

 • Mở tài khoản tại ngân hàng
 • Mở tài khoản kế toán cho doanh nghiệp tại ngân hàng lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản
 • Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu thông tin sổ phụ ngân hàng
 • Quản lý và theo dõi tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng
Kế toán thanh toán 
 • Lập các chứng từ đề nghị thanh toán, tạm ứng và hoàn ứng
 • Mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán căn cứ vào chứng từ, đối chiếu công nợ
Kế toán tiền lương  Đảm nhiệm vai trò quản lý hợp đồng lao động của nhân viên công ty:

 • Tính toán tiền lương dựa trên hợp đồng lao động và thực hiện thanh toán đúng theo điều khoản hợp đồng
 • Quản lý, theo dõi các chế độ bảo hiểm của người lao động như Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, BHXH nhằm đảo bảo đầy đủ quyền lợi của từng người.
Kế toán bán hàng  Là người quản lý hoạt động bán hàng

 • Nhập số liệu mua bán hàng hóa theo quy định được DN đặt ra vào phần mềm kế toán
 • Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng
 • Quản lý hóa đơn, chính sách chiết khấu cho khách hàng
 • Kiểm tra doanh thu bán hàng hàng ngày, lập báo cáo bán hàng
 • Đối chiếu về số lượng hàng hóa xuất – tồn vào cuối ngày với thủ kho
Kế toán công nợ Vị trí này chịu trách nhiệm lên kế hoạch giãn nợ, thu hồi công nợ

 •  Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, lập công nợ phải thu – phải trả
 • Lên kế hoạch thu nợ, giãn nợ dựa vào tình hình thực tế
 • Lập báo cáo công nợ, công nợ đặc biệt, lập báo cáo cụ thể về các khoảng công nợ phát sinh chưa thu hồi được
 • Quản lý công nợ tạm ứng và công nợ uỷ thác
Kế toán tổng hợp Đóng vai trò là người quản lý trong các công việc:

 • Phân loại, phân tích các chứng từ kế toán
 • Cập nhật thông tin hàng ngày lên báo cáo để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Lập các báo cáo liên quan, phân tích số liệu và đề xuất ý kiến cho kế toán trưởng hoặc ban quản lý tài chính của doanh nghiệp
Kế toán trưởng Là người đứng đầu bộ phận kế toán, quản lý, điều hành công tác chiến lược tài chính trong doanh nghiệp.

 • Nắm vai trò điều hành, chỉ đạo, kiểm tra các số liệu liên quan đến hoạt động kế toán.
 • Cố vấn ban lãnh đạo của công ty về tính hình kinh doanh và tình hình tài chính để định hướng chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

4. Các kỹ năng cần thiết cho vị trí kế toán nội bộ

Để có nhiều cơ hội việc làm hơn, ngoài việc hiểu rõ các mô tả công việc kế toán nội bộ, bạn cần xem xét đến các tiêu chí, yêu cầu đối với một kế toán nội bộ gồm những gì. Để đánh giá được bản thân có phù hợp với vị trí công việc này hay không? Bên cạnh đó, nhận ra những thiếu sót so với yêu cầu công việc để cố gắng hoàn thiện hơn. 

Mô tả công việc kế toán nội bộ - các kiến thức và kỹ năng cần thiết
Các kỹ năng cần thiết cho vị trí kế toán nội bộ

Các yêu cầu bạn cần biết khi tìm hiểu mô tả công việc kế toán nội bộ:

 • Trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và các kỹ năng, chứng chỉ nghiệp vụ kế toán: Cần đảm bảo đã hoàn thành quá trình học tập và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ kế toán như làm các báo cáo, kiểm tra, lưu trữ số liệu, hạch toán chứng từ, v.v.
 • Trung thực: Ở vị trí thường xuyên tiếp xúc với số liệu, tiền bạc và các thông tin quan trọng của công ty, kế toán nội bộ cần đảm bảo các thông tin phải được ghi chép cẩn thận, đúng với số liệu thực tế. Kế toán nội bộ cũng cần bảo mật các thông tin xuyên suốt quá trình làm việc tại công ty, vì nếu thông tin rò rỉ, nhân viên kế toán nội bộ có thể phải chịu trách nhiệm theo pháp luật.
 • Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với những con số: Để hạn chế các rủi ro sai số, tránh gây ra nhiều lỗi sai dây chuyền phía sau, gây mất thời gian dẫn đến những đánh giá sai lầm.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt: Mỗi vị trí kế toán nội bộ đều phải làm việc với các phòng ban liên quan nên cần có kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp nhịp nhàng, công việc được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán nội bộ cần làm rất nhiều báo cáo và chứng từ mỗi ngày. Bạn cần thành thạo các kỹ năng tin học để tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác khi tính toán các số liệu. 
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Vì phải hoàn thành các nhiệm vụ kế toán đúng thời hạn, nên kế toán nội bộ cần phải có khả năng tổ chức công việc, quản lý thời gian hiệu quả.

Xem thêm: Mẫu CV xin việc kế toán chuẩn không cần chỉnh dành cho bạn

5. Mức lương trong bảng mô tả công việc kế toán nội bộ mới nhất

Mức lương kế toán cho những bạn thực tập sinh kế toán nội bộ mới ra trường hiện nay trung bình sẽ dao động từ 3-5 triệu đồng/tháng. 

Đối với sinh viên mới ra trường, đã có một ít kinh nghiệm sẽ rơi vào khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, với mỗi vị trí khác nhau, khối lượng nhiệm vụ và độ khó trong bảng mô tả công việc kế toán nội bộ cũng khác nhau. Cộng thêm, tùy vào quy mô lớn nhỏ của doanh nghiệp và kinh nghiệm của bản thân, sẽ quyết định mức lương của kế toán nội bộ tương ứng. Số liệu thống kê một vài vị trí kế toán nội bộ cụ thể dưới đây:

Vị trí Mức lương dao động
Kế toán trưởng 16,7 – 23,6 triệu đồng/tháng, cao nhất có thể lên tới gần 70 triệu/tháng.
Kế toán tổng hợp 9,1 – 12,6 triệu đồng/tháng, cao nhất 30 triệu/tháng
Kế toán tiền lương 6,1 – 8,3 triệu đồng/tháng, cao nhất khoảng 20 triệu/tháng
Kế toán bán hàng 5,9 – 8,3 triệu đồng/tháng, cao nhất khoảng 20 triệu/tháng
Kế toán kho 6 – 9 triệu đồng/tháng, cao nhất là 20 triệu/tháng.
Kế toán ngân hàng 10,4 – 12,5 triệu đồng/tháng, cao nhất khoảng 20,9 triệu đồng/tháng
Kế toán công nợ 8 – 10 triệu đồng/tháng, cao nhất khoảng 21 triệu đồng/tháng
Kế toán thanh toán 6 – 8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 12 triệu/đồng

Tham khảo: sanketoan.vn

Lưu ý: Bảng lương nêu trên có thể thay đổi tùy vào kinh nghiệm làm việc, quy mô doanh nghiệp,…

Mô tả công việc kế toán nội bộ - mức lương tham khảo 2023
Mô tả công việc kế toán nội bộ – mức lương tham khảo 2023

Xem thêm: Tổng hợp bộ 10 câu hỏi phỏng vấn kế toán phổ biến kèm gợi ý trả lời

6. Tìm việc kế toán trên website thtiencuong.edu.vn

Mô tả công việc kế toán nội bộ -tìm việc trên thtiencuong.edu.vn
Mô tả công việc kế toán nội bộ – Tìm việc kế toán trên thtiencuong.edu.vn

Vị trí kế toán nội bộ có vai trò quan trọng nhất định đối với từng doanh nghiệp, nên có thể đánh giá thị trường của công việc này khá lớn. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm kế toán, hãy truy cập vào mục việc làm của thtiencuong.edu.vn. Tại đây, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những tin đăng tuyển dụng đa dạng và mới nhất. Bạn chỉ cần tìm mô tả công việc kế toán nội bộ phù hợp và nộp CV ứng tuyển.

Tham khảo các tin đăng tuyển dụng việc làm kế toán tại thtiencuong.edu.vn

Kết

Bài viết trên thtiencuong.edu.vn đã thông tin một cách chi tiết mô tả công việc Kế toán nội bộ, hy vọng đã giải đáp một phần các thắc mắc của bạn xoay quanh công việc này. Theo dõi website thtiencuong.edu.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về việc làm, nhà đất, phong thủy, chia sẻ kinh nghiệm ăn chơi,…

Xem thêm: 

Xem thêm  Vé tàu Sài Gòn Quy Nhơn mới nhất và những lưu ý khi đặt vé

Viết một bình luận