Xem ngày tốt cưới hỏi tháng 2 năm 2024: Hôn nhân viên mãn

Bạn đang xem: Xem ngày tốt cưới hỏi tháng 2 năm 2024: Hôn nhân viên mãn tại thtiencuong.edu.vn
Ngày dương Ngày âm Nội dung chi tiết 02/02/2024 (Thứ 6) 23/12/2023
 • Nhằm ngày Bính Thân, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59)
 • Sao tốt: Phúc Sinh, Dương Đức, Mẫu Thương, Ngũ Phú, Trừ Thần, Minh Phệ, Tư Mệnh.
 • Sao xấu: Ngũ Ly, Du Hoạ

↪ Đánh giá: Ngày tốt

03/02/2024 (Thứ 7) 24/12/2023
 • Nhằm ngày Đinh Dậu, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Câu trần hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Tam Hợp, Thiên Hỷ, Mẫu Thương, Lâm Nhật, Thiên Y, Trừ Thần, Minh Phệ
 • Sao xấu: Ngũ Ly, Đại Sát, Câu Trần

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

05/02/2024 (Thứ 2) 26/12/2023
 • Nhằm ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Minh đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Lục Hợp, Bất Tương, Mẫu Thương, Ngũ Phú, Thánh Tâm
 • Sao xấu: Kiếp Sát, Câu Trần, Trùng Nhật, Hà Khôi

↪ Đánh giá: Ngày tốt

06/02/2024 (Thứ 3) 27/12/2023
 • Nhằm ngày Canh Tý, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Thiên hình hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Thời Dương, Bất Tương, Sinh Khí, Mẫu Thương, Thanh Long, Minh Phệ
 • Sao xấu: Thiên Hoả, Tai Sát, Địa Nan

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

07/02/2024 (Thứ 4) 28/12/2023
 • Nhằm ngày Tân Sửu, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Chu tước hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Bất Tương, Minh Đường, Nguyệt Đức Hợp, Tục Thế
 • Sao xấu: Huyết Chi, Nguyệt Sát, Thiên Tặc, Nguyệt Hư, Quy Kỵ, Ngũ Hư

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

08/02/2024 (Thứ 5) 29/12/2023
 • Nhằm ngày Nhâm Dần, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59)
 • Sao tốt: Nguyệt Không, Thiên Đức Hợp, Yếu An, Vương Nhật, Thiên Thương, Ngũ Hợp, Minh Phệ.
 • Sao xấu: Tiểu Thời, Nguyệt Kiến, Thiên Hình, Vãng Vong

↪ Đánh giá: Ngày tốt

09/02/2024 (Thứ 6) 30/12/2023
 • Nhằm ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Kim đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Minh Phệ, Ngọc Vũ, Quan Nhật, Cát Kỳ, Ngũ Hợp
 • Sao xấu: Đại Thời, Hàm Trì, Đại Bại, Chu Tước.

↪ Đánh giá: Ngày tốt

12/02/2024 (Thứ 2) 03/01/2024
 • Nhằm ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Bạch hổ hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Nguyệt Đức, Tứ Tương, Nguyệt Ân, Dân Nhật, Thời Đức, Tam Hợp, Thiên Mã, Lâm Nhật, Thời Âm, Minh Phệ.
 • Sao xấu: Bạch Hổ, Tử Khí

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

16/02/2024 (Thứ 6) 07/01/2024
 • Nhằm ngày Canh Tuất, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Câu trần hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Dương Đức, Thiên Ân, Tư Mệnh, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Thiên Y
 • Sao xấu: Tứ Kích, Nguyệt Yếm, Đại Sát, Địa Hoả

↪ Đánh giá: Ngày tốt

17/02/2024 (Thứ 7) 08/01/2024
 • Nhằm ngày Tân Hợi, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Câu trần hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Lục Hợp, Mẫu Thương, Bất Tương, Ngũ Phú, Thánh Tâm, Nguyệt Đức Hợp
 • Sao xấu: Câu Trần, Hà Khôi, Trùng Nhật, Kiếp Sát

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

18/02/2024 (Chủ nhật) 09/01/2024
 • Nhằm ngày Nhâm Tý, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Thanh long hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Minh Phệ, Thiên Đức Hợp, Thiên Ân, Nguyệt Không, Mẫu Thương, Thời Dương, Sinh Khí, Thanh Long.
 • Sao xấu: Tứ Hao, Thiên Hoả, Tai Sát

↪ Đánh giá: Ngày tốt

19/02/2024 (Thứ 2) 10/01/2024
 • Nhằm ngày Quý Sửu, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Minh đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Tuất (19h00 – 21h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Minh Đường, Tục Thế, Thiên Ân
 • Sao xấu: Bát Chuyên, Nguyệt Sát, Huyết Kỵ, Nguyệt Hư, Huyết Chi, Ngũ Hư, Thiên Tặc, Quy kỵ

↪ Đánh giá: Ngày tốt

21/02/2024 (Thứ 4) 12/01/2024
 • Nhằm ngày Ất Mão, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Chu tước hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Minh Phệ, Quan Nhật, Ngọc Vũ, Cát Kỳ, Ngũ Hợp
 • Sao xấu: Chu Tước, Hàm Trì, Đại Thời, Đại Bại

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

22/02/2024 (Thứ 5) 13/01/2024
 • Nhằm ngày Bính Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h00 – 4h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59), Hợi (21h00 – 22h59)
 • Sao tốt: Kim Quỹ, Nguyệt Ân, Thủ Nhật, Nguyệt Đức,  Tứ Tương, Phúc Đức, Thiên Vu, Đại Nghi, Kim Đường,
 • Sao xấu: Yếm Đối, Cửu Không, Chiêu Dao,  Cửu Khảm, Cửu Tiêu

↪ Đánh giá: Ngày tốt

24/02/2024 (Thứ 7) 15/01/2024
 • Nhằm ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Bạch hổ hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Thân (15h00 – 16h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Tam Hợp, Thiên Mã, Thời Đức, Lâm Nhật, Dân Nhật, Thời Âm
 • Sao xấu: Bạch Hổ, Tử Khí

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

26/02/2024 (Thứ 2) 17/01/2024
 • Nhằm ngày Canh Thân, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Thiên lao hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Sửu (1h00 – 2h59), Thìn (7h00 – 8h59), Tỵ (9h00 – 10h59), Mùi (13h00 – 14h59), Tuất (19h00 – 21h59)
 • Sao tốt: Minh Phệ, Dịch Mã, Phổ Hộ, Thiên Hậu, Giải Thần, Trừ Thần
 • Sao xấu:Thiên Lao, Ngũ Ly, Nguyệt Phá, Tứ Phế, Đại Hao, Bát Chuyên

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

27/02/2024 (Thứ 3) 18/01/2024
 • Nhằm ngày Tân Dậu, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn
 • Nguyên vũ hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23h00 – 0h59), Dần (3h00 – 4h59), Mão (5h00 – 6h59), Ngọ (11h00 – 12h59), Mùi (13h00 – 14h59), Dậu (17h00 – 18h59)
 • Sao tốt: Minh Phệ, Nguyệt Đức Hợp, Trừ Thần, Âm Đức, Phúc Sinh
 • Sao xấu: Tam Âm, Thiên Lại, Tứ Phế, Trí Tử, Ngũ Hư, Ngũ Ly.

↪ Đánh giá: Ngày rất tốt

Xem thêm  Top 5 Công Ty Thi Công Cổng Sắt Vũng Tàu Uy Tín Nhất

Viết một bình luận