Xem ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2024: Vợ chồng hòa thuận

Bạn đang xem: Xem ngày tốt cưới hỏi tháng 4 năm 2024: Vợ chồng hòa thuận tại thtiencuong.edu.vn
Ngày dương Ngày âm Ngày xấu tránh cưới xin trong tháng 4 năm 2024 2/4/2024 24/2/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày hắc đạo: Bạch Hổ
4/4/2024 26/2/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Thiên Lao
05/12/2023 23/10/2023
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Chu Tước
 • Tí (23h00′-0h59′), Dần (3h00′-4h59′), Mão (5h00′-6h59′), Ngọ (11h00′-12h59′), Mùi (13h00′-14h59′), Dậu (17h00′-18h59′)
5/4/2024 27/2/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Nguyên Vũ
 • Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
7/4/2024 29/2/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Câu Trần
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
9/4/2024 1/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Câu Trần
 • Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)
12/4/2024  4/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Nguyên Vũ
 • Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)
13/4/2024 5/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Chu Tước
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
16/4/2024 8/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Bạch Hổ
18/4/2024 10/3/2024
 • Nhằm ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn
 • Ngày Hắc đạo: Thiên Lao 
19/4/2024 19/4/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Nguyên Vũ
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
21/4/2024 13/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Thiên Lao
 • Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)
24/4/2024 16/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Thiên Hình
 • Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)
25/4/2024 17/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Chu Tước
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
28/4/2024 20/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Bạch Hổ
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)
30/4/2024 22/3/2024
 • Nhằm ngày , tháng , năm 
 • Ngày Hắc đạo: Thiên Lao
 • Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)
Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Mất Xe Máy Là Điềm Gì? Lành Hay Dữ?

Viết một bình luận